Jette Bak Kvartborg

Psykoterapeut & Supervisor


Kvartborg Psykoterapi – fokus på trivsel

”Trivsel er udtryk for et velbefindende, der giver det enkelte menneske følelse af overskud, gå-på-mod, handlekraft og glæde ved livet” Gyldendahl

Jeg tilbyder samtaleforløb / terapi, med det formål, at du / I kan genfinde trivselen og håndtere aktuelle livssituationer.
Samtalerne er for alle aldersgrupper – børn, unge, og unge der er blevet ældre, for par og familier.
Desuden tilbyder jeg Nada-akupunktur, et øre-akupunktur program, som er stresslindrende, angstreducerende, lindrende ved psykisk og fysisk uro, og i det hele taget er understøttende i samtaleforløb.
Se www.nada-danmark.dk

Hvorfor samtaler

Fylder tristheden, sårbar- eller usikkerheden, angsten, modløsheden, handlingslammelsen, udbrændtheden, sorgen eller lignende for meget i din hverdag ?

Er der noget, der i større eller mindre grad spænder ben for din trivsel og har du overvejelser om, at det skal blive anderledes ?

Så kan en samtale eller flere gøre en forskel.
Igennem samtalen bliver det muligt, at genfinde eller få øje på glemte eller ukendte ressourcer samt muligheder, som kan være skridt i den retning, som du ønsker at gå.

Samtalerne foregår i fortrolighed, respektfuld lytning og nysgerrighed, med fokus på at følge det, der giver mest mening for dig.

Baggrund

• Certificeret 4 årig uddannelse som Familie- og Psykoterapeut fra www.sif-udd.dk
• Jeg er medlem af Dansk
Psykoterapeut Foreningdpf
• Mange års erfaring med trivsels- og udviklingsarbejde med børn, unge og voksne
• Herunder børn, unge og voksne med særlige udfordringer og forudsætninger / diagnoser som ADHD, angst, Autismespektrumforstyrrelser eller andet.
• 10 år som AKT-vejleder i folkeskolen.
Som Adfærd- Kontakt- og Trivselsvejlder arbejder man forebyggende, vejledende og indgribende
med det formål, at skabe det bedst mulige miljø for trivsel og læring. Herunder sparring og
vejledning til personale, samtaler med børn og unge, samt samarbejde og inddragelse af det
primære netværk og andre fagfolk.
• Når jeg ikke er i Sundhedshuset, er jeg beskæftiget i Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme i Ringkøbing-Skjern Kommune, som Mentor for unge og voksne, som kan være ramt af stress, depression, angst eller andet. Derforuden underviser jeg i en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.
• Uddannet Nada-akupunktør 2016
Henvendelse

Uforpligtende henvendelse og forespørgsel på mobil 4095 7047 – opringning eller sms
eller på mail til jette@kvartborg-psykoterapi.dk Jeg vil ringe eller skrive tilbage til dig
Hjemmesiden www.kvartborg-psykoterapi.dk er under opbygning

Find os her

Vejlevej 1
7400 Herning

© 2018 Sundhedshuset Herning