Lisbeth Brun Andersen

Børne, unge og familievejledning


Lisbeth Brun Andersen

Min baggrund

Gennem hele mit arbejdsliv, har jeg interesseret mig for, hvad der holder børn, unge, familier og lokalsamfund sunde og raske. Jeg er autoriseret sygeplejerske med en specialuddannelse i sundhedspleje, børn, unge og familier. Derudover har jeg en kandidatgrad i sygepleje med speciale i unges sundhedsadfærd i det moderne og digitale samfund. Ud over uddannelse og mange års praksiserfaring, har jeg gennem 4 år undervist såvel sygepleje og sundhedsplejestuderende på VIA University College. Jeg arbejder familie og helhedsorienteret.

Jeg tilbyder

Sundheds og trivselssamtaler med skolebørn og unge.  I forbindelse hermed samarbejder jeg helt naturligt med forældre og tilbyder sundhedsfaglig konsulentbistand på skoler, hvis der er brug for det.

Jeg har særlig kompetence indenfor følgende områder:

  • Børn og unge, med særlige behov eller udfordringer, som har brug for ekstra støtte og vejledning, for at forblive sunde, kunne trives og udvikle sig.
  • Børn og unge, der har oplevet, eller oplever stressende livsbegivenheder. Eksempelvis forældres skilsmisse, eller sygdom hos forældre, søskende eller andre nære familiemedlemmer.
  • Børn og unge, der er blevet ramt af sygdom tidligt i livet, og som skal lære at forene sygdommen og dens følger med et børne- ungdomsliv.
  • Børn og unge, der har været ude for ulykker, som har givet fysiske, mentale eller sociale men`, de nu skal lære at leve med.
  • Børn og unge, der ikke trives i skolen eller familien.
  • Børn, unge og forældre, der har brug for sundhedsfaglig vejledning og støtte.

Herudover samarbejder jeg med fagpersoner, kommune og ungdomsuddannelser om at skabe mere sundhed og trivsel for børn og unge. Eksempelvis gennem sundhedsundervisning eller deltagelse i tværfaglige møder omkring børn og unge med sundheds- og sygdomsudfordringer.

Find os her

Vejlevej 1
7400 Herning

© 2018 Sundhedshuset Herning